Rozklikávací rozpočet

Kam směřují peníze z našeho městského rozpočtu?

Více...

KYBEZ

Jak na kybernetickou bezpečnost?

Více...

Komunální odpad a jeho zátěž na životní prostředí je v současné době živé téma. V rámci legislativy se počítá s menší mírou ukládání na skládky a větší míře recyklace. Tento trend se projevuje i vtom, že stále více obcí se zapojuje do třídících motivačních programů. Smyslem je, čím víc občané třídí odpad, tím větší slevu mají z poplatku, který každoročně platí.

Jedním z programů, který firma GORDIC plně podporuje je Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) firmy STKO, spol. s r.o., zde probíhá výměna dat tak, aby pracovníci správy poplatků měli co nejvíce ušetřenou práci s touto agendou.

V první fázi dojde k předání dat o občanech do systému ISNO kteří se chtějí zapojit do procesu třídění a následně (v ročních intervalech) je do programu DDP načtena a zpracována dávka s individuálními slevami, podle toho jak který občan třídil svůj odpad.

Hlavní význam uvedeného řešení spočívá v tom, že pokud mají všichni občané stejnou sazbu za poplatek, je správa a výběr poplatku relativně snadná. Ovšem v okamžiku individuálních slev, má každý občan jinou sazbu a již není v silách administrativních pracovníků si zapamatovat kdo má kolik přesně zaplatit. Zde nastupuje výhoda našeho programového řešení, kde program DDP z převedeného souboru slev ze systému ISNO vypočítá a nastaví předpisy na následující období a v případě hotovostní úhrady si dále program pokladna POK sám zjistí jakou výši občan či celá rodina má zaplatit a tuto částku sám přednastaví na vystavovaný doklad.

Celý proces vedení agendy je tak maximálně zautomatizován a není nutné mít obavy z větší zátěže při správě poplatku za komunální odpad i zapojení obce do programu individuálních slev ze třídění odpadu.

web clanek

Kontakt - IS GORDIC

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Telefon:
Zpráva:
Zasílat obchodní sdělení:*

Knihovna Jiřího Mahena...

Cena CNZ se uděluje jako zvláštní cena v rámci soutěže IT projekt roku pořádané asociací CACIO. Cena CNZ je udělována těm projektům, které mají mimořádný přínos pro oblast...
16. 04. 2019
Více

Jak si občané v Blansku...

Zdají se Vám nové technologie složité? A co chytrá řešení? Těchto věcí se kolem nás objevuje stále více. Nové způsoby komunikace, dostupnost různých služeb a informací...
16. 04. 2019
Více

Poplatky za komunální odpad...

Komunální odpad a jeho zátěž na životní prostředí je v současné době živé téma. V rámci legislativy se počítá s menší mírou ukládání na skládky a větší míře...
16. 04. 2019
Více

Setkání uživatelů GINIS...

Dne 29. 11. 2018 proběhlo tradiční setkání uživatelů GINIS Express. Setkání se konalo v příjemném prostředí hotelu Olberg v Olomučanech poblíž Blanska. Setkání přineslo...
03. 12. 2018
Více

Nová služba zákazníkům...

V současné době probíhá u našich zákazníků GINIS Express postupný přechod ze souborových verzí na novou technologii GINIS Express SQL. Nová verze spojuje výhody cenově dostupného...
03. 12. 2018
Více

Analýza ESU MěÚ Kuřim

Prvním předpokladem pro správné řešení implementace GDPR v rámci informačního systému je provedení analýzy stávajících osobních údajů. Jejich umístění, správa, atd. V rámci IS...
03. 12. 2018
Více

Město Boskovice zřídilo...

Boskovice se snaží být SMART Městem Město Boskovice je aktuálně zapojeno do projektu „Zpracování koncepčních dokumentů rozvoje města Boskovice“, v rámci kterého se teprve bude...
03. 12. 2018
Více

Distribuce GINIS Express PER...

Na základě novely NV č. 564/20016 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správně se s účinností od 1.listopadu 2017 zvyšují platy většině zaměstnanců...
21. 11. 2017
Více

Podpora spisové služby pro...

Vedení spisové služby na malé obci je ve spektru všech povinností, které dopadají na těch několik pracovníků obce, pouze malou součástí. Přesto zahrnuje tato oblast spoustu...
06. 10. 2017
Více

Kontaktní údaje

FPO s.r.o.facebookSmetanova 299/4
678 01 Blansko
fpo@fpobk.cz
SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI
(+420) 516 418 763,
(+420) 777 738 452
PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(+420) 516 410 850

Ochrana osobních údajů