Rozklikávací rozpočet

Kam směřují peníze z našeho městského rozpočtu?

Více...

KYBEZ

Jak na kybernetickou bezpečnost?

Více...

Vedení spisové služby na malé obci je ve spektru všech povinností, které dopadají na těch několik pracovníků obce, pouze malou součástí. Přesto zahrnuje tato oblast spoustu povinností, postupů, které je nutno dodržovat.

V praxi se to většinou projevuje tak, že vedení záznamů spisové služby se jeví jako okrajová záležitost, ke které se většinou věnuje více pozornosti až v okamžiku, kdy je potřeba provést skartační návrh a nově i připravit tzv. SIP balíčky pro předání do archivu. Zde je teprve zjišťováno, u kolika dokumentů nejsou vyplněny povinné údaje, kde není příloha, či dokument v předepsaném formátu, nejsou vyřízeny apod.

Je až neuvěřitelné, kolik dokumentů se v průběhu času i na menší obci objeví. Větší organizace mají většinou pro tuto oblast vyčleněného pracovníka a mohou si dovolit i rozsáhlejší programové vybavení, které jim se zpracováním, kontrolou a opravami pomůže např. pomocí hromadných oprav. Protože máme mezi našimi zákazníky velké množství obcí, které tuto problematiku řeší, rozhodli jsme se jim pomoci prostřednictvím doplňkové služby.

Tato služba umožňuje využití software pro správu dokumentů a jejich hromadnou kontrolu i opravy, bez toho aby si museli cenově náročné programy pořizovat a dokonce je nemusí ani umět obsluhovat. Služba spočívá v tom, že se jednou za rok spustí kontrolní mechanismus naším technikem.

Dle výsledku jsou zákazníkovi navrženy případné hromadné opravy, popř. konverze formátů dokumentů, které jsou následně opět hromadně provedeny. Zároveň dostane zákazník přehled chybových stavů, kde je nutný jeho zásah. I u těchto případů je k dispozici možnost konzultace s odborným pracovníkem. Tímto způsobem je zajištěno, aby obec měla dokumenty připraveny a v pořádku. Nedochází tak k hromadění problémů, které je pak nutno řešit zpětně a osobou, která již třeba o dané věci nic neví. Součástí dalších doplňkových služeb může být např. i pravidelná aktualizace spisového řádu apod.

Kontakt - IS GORDIC

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Telefon:
Zpráva:
Zasílat obchodní sdělení:*

Informační systém v...

Události posledních dnů přinesly v souvislosti s vládními opatřeními k omezení koronaviru mnoha lidem nečekané potíže. Ať už se týkají přímo jich nebo osob jim blízkých v...
12. 03. 2020
Více

Knihovna Jiřího Mahena...

Cena CNZ se uděluje jako zvláštní cena v rámci soutěže IT projekt roku pořádané asociací CACIO. Cena CNZ je udělována těm projektům, které mají mimořádný přínos pro oblast...
16. 04. 2019
Více

Jak si občané v Blansku...

Zdají se Vám nové technologie složité? A co chytrá řešení? Těchto věcí se kolem nás objevuje stále více. Nové způsoby komunikace, dostupnost různých služeb a informací...
16. 04. 2019
Více

Poplatky za komunální odpad...

Komunální odpad a jeho zátěž na životní prostředí je v současné době živé téma. V rámci legislativy se počítá s menší mírou ukládání na skládky a větší míře...
16. 04. 2019
Více

Setkání uživatelů GINIS...

Dne 29. 11. 2018 proběhlo tradiční setkání uživatelů GINIS Express. Setkání se konalo v příjemném prostředí hotelu Olberg v Olomučanech poblíž Blanska. Setkání přineslo...
03. 12. 2018
Více

Nová služba zákazníkům...

V současné době probíhá u našich zákazníků GINIS Express postupný přechod ze souborových verzí na novou technologii GINIS Express SQL. Nová verze spojuje výhody cenově dostupného...
03. 12. 2018
Více

Analýza ESU MěÚ Kuřim

Prvním předpokladem pro správné řešení implementace GDPR v rámci informačního systému je provedení analýzy stávajících osobních údajů. Jejich umístění, správa, atd. V rámci IS...
03. 12. 2018
Více

Město Boskovice zřídilo...

Boskovice se snaží být SMART Městem Město Boskovice je aktuálně zapojeno do projektu „Zpracování koncepčních dokumentů rozvoje města Boskovice“, v rámci kterého se teprve bude...
03. 12. 2018
Více

Distribuce GINIS Express PER...

Na základě novely NV č. 564/20016 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správně se s účinností od 1.listopadu 2017 zvyšují platy většině zaměstnanců...
21. 11. 2017
Více

Kontaktní údaje

FPO s.r.o.facebookSmetanova 299/4
678 01 Blansko
fpo@fpobk.cz
SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI
(+420) 516 418 763,
(+420) 777 738 452
PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(+420) 516 410 850

Ochrana osobních údajů